ПРИКЛЮЧИ ТВОРЧЕСКИЯТ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 35-ГОДИШНИНАТА НА ДОМА НА ЕНЕРГЕТИКА

01.06.2020

В АЕЦ „Козлодуй” приключи творческият конкурс, посветен на 35-годишнината на Дома на енергетика. В отделните категории авторите изпратиха свои рисунки, есета и стихотворения, с които демонстрираха индивидуален подход и лично отношение към темата „Домът на енергетика – моят Дом”.
Изпратените текстове бяха разгледани от жури, което определи победителите въз основа на няколко водещи критерия – степен на съответствие на материала със зададените изисквания, оригиналност на разработената идея, лексикално богатство и демонстрирана езикова култура.
Свързаност с темата, креативност и оригиналност, интересна техника на изпълнение и художествени умения на автора бяха критериите на журито, което оценяваше изпратените рисунки. Наградените творби ще бъдат експонирани в Домa на енергетика при АЕЦ „Козлодуй” от 1 до 22 юни 2020 г.

Рисунката, класирана на първо място във възрастовата група на
най-малките – до 8 години, е на 7-годишната Марилена Пламенова Валентинова
от Студиото по изобразително изкуство при Дома на енергетика, с преподавател Мирослава Каменовска.