ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

03.12.2019

На 30 ноември 2019 г. Агенцията по доставките на Евратом (ESA) подписа договора между АЕЦ „Козлодуй” и руската компания АО „ТВЕЛ”, който гарантира осигуряване на ядрено гориво за централата.
Българската атомна централа се придържа стриктно към европейските изисквания за гарантиране на сигурността на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл, които предвиждат диверсификация на източниците за снабдяване с ядрено гориво.
Прилагането на общата политика в тази сфера в Европейския съюз се осъществява от Агенцията по доставките на Евратом (ESA). Нейната мисия е да гарантира равнопоставеното снабдяване с ядрени материали (включително ядрено гориво) на всички потребители в ЕС. Агенцията има изключителното право да сключва договори за доставка на ядрени материали с произход от или извън ЕС. Агенцията изпълнява и ролята на ядрен наблюдаващ орган, като предоставя на Европейската общност за атомна енергия експертно знание, информация и съвети по всякакви въпроси, свързани с функционирането на пазара на ядрени материали и услуги.