В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” СЕ ПРОВЕДЕ ПОСЛЕДВАЩА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА НА WANO

15.11.2019

От 11 до 15 ноември 2019 г. в АЕЦ „Козлодуй” се проведе Последваща партньорска проверка (Follow-Up Peer Review) на Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO). Тя имаше за цел да оцени степента на изпълнение на препоръките на основната мисия, извършена от 24 ноември до 8 декември 2017 г., както и постигнатия от централата напредък за изминалия период.
Шестима експерти от Световната асоциация извършиха преглед в следните основни области: „Организация и администрация”, „Експлоатация”, „Химия”, „Усъвършенстване на производствената дейност и експлоатационен опит”, „Ремонт” и „Аварийна готовност”. Техни партньори бяха ръководители и експерти от българската атомна централа. Деловата програма на екипа на WANO включваше обходи на редица обекти и съоръжения, наблюдения по работни места и интервюта със специалисти от различни структурни звена на централата.
Последващата партньорска проверка приключи със заключителна среща, по време на която бе направено обобщение на извършената работа. Резултатите от проведената мисия ще бъдат включени в доклад, който не е публичен и ще бъде предоставен само на експлоатиращата организация – АЕЦ „Козлодуй”, съгласно програмата за партньорски проверки на WANO.