АЕЦ “Козлодуй” организира Ден на отворени врати на 13 април 2019 г. (събота)

03.04.2019

Посещенията за разглеждане на хилядамегаватовите енергийни блокове – 5-и или 6-и, ще се извършват само срещу предварително записване. Ще се сформират групи от 20 души до запълване на местата в тях. Часовете за влизане в АЕЦ са от 9:00 до 15:00 часа през половин час. 
Записване можете да направите на следните телефони:
- за посещение на блок 5: тел. 0973 7 28 30;
- за посещение на блок 6: тел. 0973 7 25 13.
Телефоните са отворени за записване на желаещите от 8 до 11 април 2019 г. включително, от 13:30 до 15:30 часа.
Посещенията започват от Информационния център на АЕЦ “Козлодуй”, намиращ се на площадката на атомната централа. В програмата за деня, наред с разглеждането на командна и машинна зала на хилядамегаватовите 5 или 6 блок, където водачи ще бъдат експерти от АЕЦ, са включени демонстрации на работа с противопожарна техника и на измервания с мобилната лаборатория за мониторинг на околната среда.
 
Уважаеми посетители,
Един час преди часа за посещение, за който сте се записали, трябва да се регистрирате с документ за самоличност на определеното за целта място в Информационния център. Това се отнася и за членовете на Вашите семейства, като децата до 16-годишна възраст трябва да са с пълнолетен придружител. Получената информация е необходима за осигуряване на достъп до площадката на атомната централа и ще се ползва само за тази цел от АЕЦ “Козлодуй”, в съответствие с изискванията за защита на личните данни.
Посрещането и регистрацията в Деня на отворени врати започват в 8:00 часа. 
На 13 април 2019 г. достигането до Информационния център ще става чрез използването на осигурения безплатен автобусен транспорт, както следва:
от гр. Козлодуй – на всеки кръгъл час от 8:00 до 14:00 часа, с начална спирка “Бриз”;
от паркинга на Контролно-пропускателния пункт на АЕЦ от страната на гр. Козлодуй (за пристигналите с лични автомобили) от 8:00 до 15:00 часа.
Телефони за допълнителна информация: 0973 7 21 00 и 0973 7 27 68.