ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

27.08.2020

От 25 до 27 август в АЕЦ „Козлодуй” се проведе поредна техническа инспекция за актуализация на застрахователния риск по имуществената застраховка „Индустриален пожар” на централата.
В инспектиращия екип бяха включени Константинос Мермигис от Paragon Ltd. и Румяна Петрова от застрахователно дружество ЗАД „Алианц България”. На встъпителната среща присъства и Орлин Пенев, изпълнителен директор на застрахователно дружество ЗАД “Енергия”.

Проверката обхвана всички дълготрайни активи на атомната централа в нейната конвенционална, неядрена част. Извършен бе обстоен преглед на отделните аспекти от работния процес и бяха проведени редица срещи, на които бяха обсъдени конкретни теми, свързани с управлението на риска. В работната програма бяха включени и посещения на различни обекти на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.
Международната инспекция завърши със заключителна среща, на която застрахователните експерти изразиха висока оценка за нивото на безопасност в централата. Те подчертаха, че предварително заявеният широк кръг от въпроси е разгледан успешно благодарение на отличната организация и добрата подготовка на експертите, участвали от страна на АЕЦ „Козлодуй”.
Атомната централа поддържа непрекъснатост на застрахователното покритие по имуществената застраховка, осигуряваща пълна застрахователна защита при настъпване на събития, водещи до унищожаване или повреждане на имущество – пожар, земетресение, наводнение и др. Покритият риск включва всички дълготрайни материални активи на Дружеството.
В изпълнение на разпоредбите на Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда и Закона за безопасно използване на ядрената енергия АЕЦ „Козлодуй” поддържа и непрекъснатост на покритието по застраховка „Обща гражданска отговорност”, покриваща отговорност за ядрена вреда.