ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИНИЦИАТИВИ НА АЕЦ С НОВО ПРИЗНАНИЕ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

02.10.2020

Поредно високо отличие получи АЕЦ „Козлодуй” на 1 октомври 2020 г. в конкурса „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media. Първото място за атомната централа в категорията „Зелена образователна инициатива” е заслужено с последователните усилия за популяризиране на необходимостта от опазване на околната среда и с дейното участие в многобройни прояви, насочени към повишаване на личната ангажираност на работещите в компанията с въпроси, свързани с екологията.

В конкурса, който тази година се проведе за 10-и път, се включиха повече от 650 малки, средни и големи бизнес организации, опериращи в различни сфери.

Полученото екоотличие отново потвърди мястото на АЕЦ сред компаниите, доказали, че развиват дейността си по отговорен към природата начин. Стремежът за следване на екологичните принципи е водещ в политиката на централата по управление на околната среда и е важен елемент от вътрешнокорпоративните ценности. Традиция е ядрените енергетици активно да се включват в инициативи, фокусиращи вниманието върху природата и нейните богатства, като Световния ден на околната среда, Деня на река Дунав, Световния ден за засаждане на дръвче, Седмицата на мобилността, прояви за почистване и благоустрояване на различни градски и паркови зони и др.

През тази година, в която Световният ден на околната среда бе посветен на биоразнообразието, а мотото бе „Преоткрий твоята природа”, сред работещите в централата се проведе фотоконкурс на тема „АЕЦ „Козлодуй” и природата – съвместно съжителство”, който разкри удивителното биологично разнообразие в района. Снимките, уловили красотата на растителния и животинския свят, бяха изложени в мобилна експозиция, а най-въздействащите творби предстои да бъдат издадени във фотоалбум.