АЕЦ КОЗЛОДУЙ И ИКЕМ ПРОВЕДОХА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

13.10.2020

Завърши националният конкурс за есе, организиран за втори път от АЕЦ „Козлодуй” и Индустриален клъстер „Електромобили” (ИКЕМ) сред ученици от българските средни професионални гимназии. Инициативата бе подкрепена и от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД, Българското ядрено дружество и Община Козлодуй.
Темата, по която работиха младежите, бе „Ядрената енергетика – в симбиоза с електрическата мобилност”. Тяхната задача бе да откроят ползите от взаимодействието между два от съвременните нискоемисионни технологични сектори – атомната енергетика и електромобилната индустрия, за справяне с екологичните проблеми на съвременните общества и за гарантиране на едно по-зелено бъдеще на планетата.
В конкурса се включиха 17 ученици от 9 до 12 клас от градовете София, Варна, Бургас, Гоце Делчев, Своге, Козлодуй, Сливен и Лом. Творбите им бяха оценени на базата на няколко критерия: ясно формулирана авторова теза в съответствие с темата, целенасочена и задълбочена аргументация, структурираност на изложението, стилова и езикова грамотност. 
Аналитичният и задълбочен подход и собствената интерпретация на проблема изведоха на първо място есето на Анатоли Нанов от 9 клас на Професионална гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Игор В. Курчатов” в Козлодуй. 
Втора се класира Биляна Емилова – ученичка в 11 клас от Професионална гимназия „Велизар Пеев”, гр. Своге, чийто текст демонстрира добър подбор на фактология и отлична езикова култура. За нея това е поредно постижение в конкурса – в предишното му издание от 2018 г., когато темата бе „Моето бъдеще – иновации, електромобилност и ядрената енергетика”, есето ѝ заслужи трета награда.
Три момичета – абитуриентката Марина Димитрова от Професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” (Варна) и деветокласничките Анна-Мария Иванова от ПГЯЕ „Игор В. Курчатов” (Козлодуй) и Даяна Караджова от 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов” (София), си поделиха третото място. 
Паралелно с общото класиране АЕЦ „Козлодуй” присъди и една специална награда. Тя отиде при Марина Димитрова от Варна, чието есе с помощта на научни факти подробно и прецизно разкрива взаимовръзки, изтъкващи предимствата на ядрената енергетика в общия енергиен микс.
Отличените участници ще получат награди и грамоти. Благодарствени писма от организаторите са изпратени и до хората, подкрепили младежите по пътя им към успеха – техните учители и родители.