БЪДЕЩИ ЯДРЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ – С ПОДКРЕПА ОТ АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

30.10.2020

На 30 октомври 2020 г. 9 студенти от Технически университет – София, станаха стипендианти на АЕЦ „Козлодуй”. Атомната централа сключи договори с Кристиян Стоянов – бакалавър ІV курс от специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика”, и с магистрите І курс от специалност „Ядрена енергетика” Грета Георгиева, Мирослав Петров и Стефан Вълков. За втора поредна година, наред със студентите от горните курсове, финансова подкрепа получиха и първокурсници, завършили с висок успех гимназиалното си образование и записани в редовна форма на обучение в специалност „Топлоенергетика и ядрена енергетика”. Това са Антония Велчева, Денис Стоев, Красимир Костов, Палома Златанова и Цветан Йовов.

С това групата на стипендиантите на централата, включваща студенти, изучаващи „Ядрена техника и ядрена енергетика” в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и „Топлоенергетика и ядрена енергетика” в Технически университет – София, нарасна на 25. Размерът на стипендията, която те получават от АЕЦ „Козлодуй”, възлиза на 1000 лв. на семестър. За младежите от предишните випуски централата покрива и семестриалните такси на стойността на държавна поръчка до завършване на съответната образователна степен. За учебната 2020/2021 г. двете специалности са включени в списъка на защитените специалности и записалите се в тях са освободени от такси за целия курс на обучението си – мярка, очертаваща общите усилия на бизнеса, образователните и държавните институции за постигане на устойчиви резултати в привличането на младежите към области с очакван недостиг на пазара на труда.

Всички стипендианти на АЕЦ могат да участват в програмата за платени летни стажове, за да задълбочат познанията си и да натрупат практически опит в избраната от тях професия, а след завършване на обучението си те ще имат шанса да стартират кариерата си като част от екипа на атомната централа.

Чрез поощряването на младежи с желание за усвояване на специализираните познания, изисквани за работа в атомния отрасъл, АЕЦ „Козлодуй” се стреми да осигури плавен преход между поколенията ядрени специалисти. С това централата потвърждава ангажимента си към формирането на следващата генерация енергетици, чиято задача ще е да гарантират дългосрочната безопасна и надеждна работа на атомните мощности.