АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

16.11.2020

На 13 ноември 2020 г. експерти от АЕЦ „Козлодуй” участваха в две онлайн срещи с ученици от VIII клас на професионалните гимназии по ядрена енергетика (ПГЯЕ) в  Белене и  Козлодуй. С това атомната централа се включи за втора поредна година в Европейската седмица на професионалните умения, която през 2020 г. се проведе от 9 до 13 ноември под мотото „Открий своя талант. Своя път. Своя избор. ”. Инициативата, организирана от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, обхвана 1025 събития с участието на над 3,5 милиона души от 38 страни.

Маргарита Михайлова – началник на отдел „Планиране и подбор на персонала”, Невена Величкова – ръководител на сектор „Планиране на персонала”, и Цветина Петрова – експерт „Подбор на персонала”, разговаряха с ученици от специалностите „Ядрена енергетика” на ПГЯЕ „Игор В. Курчатов” (Козлодуй) и „Автоматизирани системи” на ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” (Белене). Младежите, на които предстои да усвоят избраната от тях защитена специалност или специалност с очакван недостиг на пазара на труда, научиха повече за възможностите за професионална реализация в АЕЦ „Козлодуй” – най-големият работодател в Северозападна България. Лекторите дадоха важни насоки на учениците относно това какво е необходимо за успешно кариерно израстване в сферата на енергетиката. Те наблегнаха на важността младежите да продължат образованието си в приоритетни за централата специалности  във висши учебни заведения и ги запознаха с подробности относно стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” за студенти.

Експертът „Подбор на персонала” Цветина Петрова разказа за своя професионален път: от ученическата скамейка на ПГЯЕ „Игор В. Курчатов”, през обучението в университет до заеманата от нея позиция в централата. Тя отбеляза своето удовлетворение от това да е част от служителите на атомната централа и увери учениците, че старанието ѝ си е струвало.

На гимназистите бе представен кратък филм, посветен на живота и кариерното израстване на един от дежурните инженери, опериращи атомните енергоблокове. Във видеото той разказва за задълженията си в централата, за важността на работата си и за отговорностите, които носи, за семейството и ежедневието си извън професията, за приноса на социалноотговорната политика на атомната централа за развитието на региона.

Непосредствените контакти на реализирали се специалисти с младите хора е един от начините ефективно да се популяризира и повишава привлекателността на професионалното образование и обучение. За да подпомага ранното кариерно ориентиране и избора на технически специалности, АЕЦ „Козлодуй” работи последователно и методично с ученици и студенти от различни учебни заведения. По този начин централата реализира една от приоритетните си задачи да подкрепя изграждането на нови поколения добре подготвени енергетици.