ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

13.01.2021

Атомната централа е подала до потребителите в град Козлодуй 9 280,574 мегаватчаса топлинна енергия през месец декември 2020 г.
За сравнение, през последния месец на миналата 2019 г., когато средномесечната температура, отчетена от Националния институт по метеорология и хидрология, е била по-висока с около 1 градус, клиентите на АЕЦ са получили 8 429,738 мегаватчаса топлоенергия. 
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД напомня, че подробна информация, включваща общата подадена топлоенергия до абонатната станция и отчетената средномесечна температура, е поместена на втора страница в съобщението към месечната сметка на всеки клиент.
Всички потребители на топлоенергия, които биха искали да постигнат по-висока ефективност и оптимизиране на разходите, без да нарушават топлинния комфорт в домовете си, могат да видят препоръки за разумно управление на топлинната енергия на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=BjsO-4bYbUQ&t=15s