АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ С ОТЛИЧИЕ ОТ БНЕБ

21.01.2021

На 19 януари АЕЦ „Козлодуй“ получи ново признание за дейността си като основен производител на електроенергия и водещ участник в електроенергийния пазар в България. На онлайн церемония, посветена на петата годишнина от създаването на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), атомната централа бе отличена в категория „Производител“.
В събитието участваха Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, Пламен Младеновски, директор на дирекция „Електро- и топлоенергетика“ в Комисията за енергийно и водно регулиране, Юлиян Попов, съветник към Европейската климатична фондация, представители на търговски участници. От страна на АЕЦ „Козлодуй“ в церемонията взе участие Мартин Тафров, ръководител на управление „Планиране и продажби“.
При стартирането преди пет години, на 19 януари 2016 година, АЕЦ е сред първите 16 участника на пазара „Ден напред“, като до края на годината осигурява 30,9% от търгуваната електроенергия. За миналата 2020 г., с доставените 8 742 733 MWh, този дял вече е 56,6%.
Отличието е признание за ролята на АЕЦ „Козлодуй“ като ключов пазарен участник в борсовата търговия и за приноса на централата в осигуряването на ликвидността и стабилността на Българската независима енергийна борса. Още от 2004 г., когато на 18 септември АЕЦ регистрира първата сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, Дружеството има значим принос в процеса на либерализация на енергийния пазар в България. 
Благодарение на гарантираната сигурност и надеждност на доставките и с натрупания през годините опит, атомната централа се утвърди като предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както у нас, така и на регионалните пазари.