„Български енергиен холдинг” ЕАД стартира конкурсни процедури

03.02.2021

На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг” ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ – публични предприятия, в които БЕХ притежава 100% от капитала.

Стартирана е процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

Покана

Информация

Методика

Заявление

Декларация