ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

16.03.2021

В периода 21 януари – 20 февруари тази година атомната електроцентрала е продала 9 633 мегаватчаса топлинна енергия на потребителите в град Козлодуй.

За същия период на 2020 г. на клиентите е продадена топлоенергия в размер на 8 487 мегаватчаса. Тогава средномесечната външна температура е била с 8 градуса по-висока спрямо 2021 г., сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

Подробна информация за общото количество топлинна енергия, подадено до съответната абонатна станция, както и за отчетената средна температура за месеца, е публикувана на втора страница в съобщението към месечната сметка.

До клиентите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се формират на база прогнозни данни, редовно се разпространява информация с цел предоставяне на възможност за контрол върху използваното количество топлоенергия и планиране на разходите на домакинствата. Тези данни ще бъдат съобщавани всеки месец до края на отоплителния сезон.