ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 21 ФЕВРУАРИ – 20 МАРТ 2021 Г.

15.04.2021

АЕЦ „Козлодуй” е продала на своите клиенти в град Козлодуй 7495 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 февруари – 20 март 2021 г.
През същия период на 2020 г., когато средномесечната температура на въздуха е била по-висока с 3 градуса, потребителите са получили 6518 мегаватчаса топлоенергия.
Подробна информация за общото количество топлинна енергия, подадено до съответната абонатна станция, както и за отчетената средна температура за месеца, е публикувана на втора страница в съобщението към индивидуалните месечни сметки.