ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.03.-28.04.2021 Г.

14.05.2021

Атомната електроцентрала е продала на потребителите в град Козлодуй 7726 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 март – 28 април 2021 г.

През 2020 г., когато отчетният период е бил с един ден по-кратък, а средномесечната външна температура – с 0,5 градуса по-висока, клиентите са консумирали топлоенергия в размер на 6473 мегаватчаса.

Информирането на потребителите на топлинна енергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, избрали месечните им начисления да се формират на база прогнозни данни, се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните се публикуват всеки месец до края на отоплителния сезон.

Подробна информация за общото количество топлоенергия, подадено до съответната абонатна станция, данни за подгряване на водата за периода, както и индивидуалното месечно разпределение на топлинна енергия, е публикувана на втора страница в съобщението към месечните сметки.