МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК ВРЕМЕННО Е НАМАЛЕНА

25.05.2021

Мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” временно е намалена до 50% в 11:30 часа на 25 май 2021 г. поради изключване на една от двете турбопитателни помпи (конвенционалната, неядрена част на блока). Съгласно изискванията на технологичния регламент и проектните алгоритми, системата за автоматично разтоварване е понижила мощността на блока.

В момента се извършват всички необходими проверки на оборудването. Мощността на блока отново ще бъде повишена, след като бъде потвърдено, че всички системи и съоръжения работят нормално.

Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор са уведомени за намаляването на мощността на шести блок. Няма промяна в радиационната обстановка на площадката на атомната централа.

Пети енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” е в планов годишен ремонт от 17 април 2021 г.