ПОВИШАВА СЕ МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК

25.05.2021

На шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в 20:30 часа на 25 май 2021 г. започна повишаване на мощността, която в 11:30 часа в същия ден временно бе ограничена до 50%. Направени са всички необходими проверки, с които е потвърдена работоспособността на оборудването.

Натоварването на блока се извършва поетапно, съгласно изискванията на технологичния регламент, и ще продължи до достигане на пълна мощност.