ПРОЕКТ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

29.06.2021

Уведомяваме всички клиенти на топлинна енергия, че съгласно изискванията на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, на 29.07.2021 г. от 17:00 часа в Дома на енергетика ще бъде проведена обществена дискусия по Проект на Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Проектът е публикуван на интернет страницата на Дружеството:

https://kznpp.org/bg/proizvodstvo/toplosnabdiavane

и е достъпен на касата на цех „Топлоснабдяване”, ул. „Панайот Хитов” 1а.

До 16.00 часа на 23.07.2021 г. на:

- e-mail: MBTodorova@npp.bg и

- на каса цех „Топлоснабдяване”, ул. „Панайот Хитов” 1а

може да подадете своите писмени становища/предложения.

Ръководството на централата кани всички заинтересовани граждани и юридически лица за участие в дискусията.