ПРОВЕДЕНА Е МИСИЯ SALTO В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

15.07.2021

От 6 до 15 юли в АЕЦ „Козлодуй” бе проведена мисия SALTO* на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на дейностите за осигуряване на дългосрочната експлоатация (ДСЕ) на 5 и 6 блок.

По време на мисията бе направен обстоен преглед на документация и в работни срещи с експерти и ръководители от атомната централа бяха разгледани дейностите в областите „Организация по управление на стареенето и дейностите по ДСЕ”, „Определяне на обхвата, програми на централата и програма за коригиращи мерки”,  „Управление на стареенето на механични конструкции, системи и компоненти”, „Управление на стареенето на конструкции, системи и компоненти на електрическо оборудване и на системи за контрол и управление”, „Управление на стареенето на строителни конструкции, системи и компоненти”, „Управление на човешките ресурси, компетенции и знания за ДСЕ”.

Екипът, съставен от експерти от Чехия, Испания, Словакия и Обединените арабски емирства, както и трима представители на МААЕ, установи добро изпълнение на работата, което ще бъде споделено с международната професионална общност. Направени бяха и предложения за по-нататъшно подобряване на изпълняваните дейности за безопасна дългосрочна експлоатация.

Изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” високо оцени подкрепата, която МААЕ оказва на атомната централа, и подчерта, че резултатите от тази мисия ще допринесат за усъвършенстване на дейностите за осигуряване на безопасната работа на 5 и 6 блок в периода след удължаването на експлоатационния им ресурс.  

Ръководителят на екипа на МААЕ Габор Петьофи отбеляза, че персоналът на АЕЦ „Козлодуй” е демонстрирал професионализъм, откритост и отзивчивост към предложенията за подобрения и че мерките за безопасна дългосрочна експлоатация се изпълняват своевременно и отговарят на стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия.

Проведената сега мисия SALTO бе предхождана от две предварителни мисии (Pre-SALTO) – една за 5 блок през 2016 година, и една за 6 блок през 2018 година.

SALTOSafety Aspects of Long Term Operation – Аспекти на безопасността при дългосрочна експлоатация.