АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” БЕ ДОМАКИН НА СЕМИНАР НА WANO – МЦ

02.09.2021

От 31 август до 2 септември в атомната централа се състоя учебен семинар на тема „Наблюдение и коучинг при извършване на обходи по работни места от ръководители в АЕЦ”. Събитието бе организирано от Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO – МЦ) в рамките на програмата „Отраслово обучение и развитие”. 
В работата на семинара се включиха 6 лектори от WANO – МЦ и 20 ръководители средно ниво от различни структурни подразделения в дирекциите „Безопасност и качество”, „Производство” и „Персонал и учебно-тренировъчен център” на АЕЦ „Козлодуй”. 
По време на теоретичните обучения бяха разгледани конкретни въпроси, насочени към прилагането на наблюдението и коучинга. Лекторите на WANO – МЦ изнесоха поредица презентации, с които представиха възможностите за подобряване на производствените показатели и усъвършенстване на човешкото изпълнение, предлагани от тези методи. Бяха проведени и практически занятия по работни места в Учебно-тренировъчния център на атомната централа – в учебния технически център SKF, в работилници за обучение на ремонтен персонал и на Пълномащабния симулатор за блокове с реактори ВВЕР-1000. 
Откритите и активни дискусии дадоха възможност на участниците да обменят професионални знания и добри практики в прилагането на механизмите на наблюдението и коучинга с цел повишаване на резултатността, поощряване на успехите и стимулиране на постигането и следването на високи стандарти в ежедневната дейност на ядрените енергетици.
Обсъжданията и практическите занятия по време на семинара бяха заснети на видео, като направените записи и всички учебни материали от курса ще намерят приложение при подготовката на специалистите от звената по експлоатация и ремонт на АЕЦ „Козлодуй”.