ВРЕМЕННО НАМАЛЯВАНЕ НА МОЩНОСТТА НА ПЕТИ БЛОК

11.09.2021

В 4:55 часа на 11 септември 2021 г. мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй” е намалена до 45% в резултат на изключване на една от двете турбопитателни помпи, подаващи вода към парогенераторите по втори контур (конвенционалната, неядрена част на блока). Всички системи на блока са сработили съгласно проектните алгоритми.

Причината за изключване на турбопитателната помпа е механична неизправност на регулиращ клапан, която вече е отстранена. Извършени са всички регламентирани проверки и е потвърдена нормалната работоспособност на системите и съоръженията. Турбопитателната помпа е включена в работа и от 08:25 ч. е започнато повишаване на мощността на пети блок.

За намаляването на мощността на блока са уведомени Агенцията за ядрено регулиране и Централно диспечерско управление на Електроенергийния системен оператор. Няма промяна в радиационната обстановка на площадката на атомната централа.

Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” работи в съответствие с планирания график за електропроизводство.