АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ОСИГУРЯВА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИИ ЗА ГИМНАЗИСТИ ОТ ПГЯЕ В КОЗЛОДУЙ

30.09.2021

В началото на новата учебна година АЕЦ „Козлодуй” организира поредица от срещи с професионални училища от региона. След Белене, представители на компанията посетиха Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов” – гр. Козлодуй, за да се срещнат лично с младежите и класните ръководители на 8 клас от специалностите „Ядрена енергетика” и „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”. По време на разговорите, проведени на 29 септември, бяха представени стипендиантските и стажантстките програми на АЕЦ „Козлодуй”, както и формите за теоретично и практическо обучение в Учебно-тренировъчния център.
Гимназистите проявяват сериозен интерес към оказваната от централата подкрепа за тяхното обучение – 21 са осмокласниците, избрали паралелката по „Ядрена енергетика” и станали част от стипендиантската програма на Дружеството от първия срок на тази учебна година. Стипендии ще продължат да получават и деветокласниците от същата специалност, които са с успех над 4.50 за предходния учебен срок и посещават редовно учебните занятия. С партньорството на атомната централа в тяхната учебна програма е включено и дуално обучение, което осигурява възможност за усвояване на специфични професионални знания.
Сътрудничеството, което АЕЦ „Козлодуй” развива с професионалните гимназии по ядрена енергетика в Козлодуй и Белене и с други училища от региона, цели популяризиране и повишаване на привлекателността на професионалното образование и обучение сред учениците от средния курс. С това се подпомага ранното кариерно ориентиране и повишаването на интереса на младите хора към технически професии, както и добрата подготовка на специалистите, необходими за безопасната и надеждна работа на атомната централа през следващите десетилетия.