НОВА СПЕЦИАЛНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ НА ГР. МИЗИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

01.10.2021

С посещение в гр. Мизия завършиха срещите, организирани от АЕЦ „Козлодуй” с професионални гимназии от региона.
На 30 септември учениците и учителите от паралелката „Машинен техник” бяха домакини на експерти от централата, които подробно ги запознаха с възможностите за професионална реализация в компанията.
Още в първия випуск са приети 11 ученици, проявили интерес към специалността „Машинен техник” – нова за училището, обучението по която започва от тази година. Разкриването на паралелката е резултат от усилията на АЕЦ „Козлодуй” и образователните институции в отговор на нарастващите в страната потребности от работещи с техническа квалификация. 
В предварителни разговори са обсъдени формите на сътрудничество между АЕЦ „Козлодуй” и професионалната гимназия, с акцент върху възможността учениците от новата паралелка да провеждат учебни практики в атомната централа, което ще допринесе за тяхната добра подготовка.
Това е третото средно училище, включено в плановете за сътрудничество на АЕЦ „Козлодуй” с професионални гимназии. Предприетите конкретни мерки са част от съвместните действия на държавните институции, образователната система и бизнеса за постигане на устойчиви резултати в ранното ориентиране на младежите към защитени специалности и професии с очакван дефицит на пазара на труда в страната.