ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

11.10.2021

Наско Михов – изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, и Александър Николов – заместник изпълнителен директор, бяха удостоени с почетния знак на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българска академия на науките. Високите отличия бяха връчени от директора на Института доц. Лъчезар Георгиев на 11 октомври 2021 г. като израз на признание за дългогодишния им професионален принос за технологичното и икономическото развитие на ядрената енергетика и за сътрудничеството между атомната централа и ИЯИЯЕ.

По време на официалната церемония по награждаването бе отбелязано успешното научно-техническо сътрудничество и бе изтъкната подкрепата, оказвана от атомната централа за редица научни семинари и конференции, организирани от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика.

Особен акцент бе поставен на личната ангажираност на Наско Михов и Александър Николов с развитието на човешките ресурси и подготовката на експерти в сферата на ядрената енергетика и ядрената физика. Сред конкретните инициативи, реализирани в тази посока от АЕЦ „Козлодуй”, са стартирането на дуално обучение за ученици от Професионалната гимназия по ядрена енергетика „И. Курчатов” – гр. Козлодуй, поддържането на стажантска и стипендиантска програма, обучението на работещи в централата като докторанти в ИЯИЯЕ и др.

Престижните отличия бяха връчени по случай 60-та годишнина от осъществяването на първата верижна ядрена реакция на делене в изследователския реактор ИРТ-2000. Пускът в експлоатация през 1961 г. на съоръжението – част от атомната научно-експериментална база на ИЯИЯЕ, поставя началото на българската ядрена наука и изследвания, които са в основата на развитието на ядрената енергетика в страната.