AЕЦ „КОЗЛОДУЙ” Е С ПОДНОВЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

22.10.2021

На 22 октомври 2021 г. в атомната електроцентрала се състоя церемония по връчване на подновената лицензия на АЕЦ „Козлодуй” за осъществяване на специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения. Тя бе връчена на Наско Михов, изпълнителeн директор на Дружеството, от Цанко Бачийски,  председател на Агенцията за ядрено регулиране.

Лицензията е в сила от 5 октомври и е с валидност 5 години – максималният срок съгласно българското законодателството, и може да бъде подновявана при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрена енергия (ЗБИЯЕ)  и Наредбата за специализирано обучение на персонал за работа в ядрени съоръжения.

Специализираното обучение се осъществява от дирекция „Персонал и учебно – тренировъчен център”, като за целта е осигурена съвременна материално-техническа база и отлично подготвен екип. В Учебно-тренировъчния център, където се провежда обучението, функционира Пълномащабен симулатор за блокове с реактори тип ВВЕР-1000 – високотехнологично техническо средство за специализирана първоначална подготовка и поддържащо обучение на оперативния персонал, който изпълнява функции, свързани с осигуряването и контрола на ядрената безопасност.

На симулатора ежегодно се провеждат 10-дневно поддържащо обучение на над 95 оператори на блочен щит за управление и първоначално обучение на 10 оператори, обучаващи се съгласно индивидуални учебни програми. След успешно проведени изпити пред Квалификационна изпитна комисия на АЕЦ „Козлодуй” за петгодишния срок на предходната лицензия са издадени 258 удостоверения за правоспособност, от които 192 са за работа в ядрени съоръжения и 66 за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения.