ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.09.-20.10.2021 Г.

27.10.2021

Атомната електроцентрала е произвела 5329 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 септември – 20 октомври 2021 г. и е осигурила отопление за клиентите си от град Козлодуй в продължение на 14 дни.
През 2019 и 2020 г. отоплителният сезон е започнал по-късно, тъй като средномесечната външна температура, по данни на Националния институт по метеорология и хидрология, е била с около 5,5 градуса по-висока.
Информирането на клиентите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, избрали месечните им начисления за топлинна енергия да се формират на база прогнозни данни, се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните се публикуват всеки месец до края на отоплителния сезон.
Подробна информация за общото количество топлоенергия, подадено до съответната абонатна станция, данни за подгряване на водата за периода, както и индивидуалното месечно разпределение на топлинна енергия, е публикувана на втора страница в съобщението към месечните сметки.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички свои клиенти – потребители на топлинна енергия, че съгласно промените в Закона за енергетиката, влезли в сила от 12.03.2021 г., са длъжни в срок до 01.01.2027 г. да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет.