ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.10. – 20.11.2021 Г.

06.12.2021

9390 MWh топлинна енергия е подала атомната централа в периода 21 октомври – 20 ноември 2021 г. към потребителите в гр. Козлодуй. Това е с около 18% повече спрямо същия период на 2020 г. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология средномесечната външна температура през този период на 2021 г. е по-ниска спрямо предходната година с почти 3 градуса.

Подробна информация за общото количество топлинна енергия, подадено до съответната абонатна станция, както и за отчетената средна температура за месеца, е публикувана на втора страница в съобщението към месечната сметка.

Атомната електроцентрала напомня на клиентите си – потребители на топлинна енергия, че са длъжни, съгласно промените в Закона за енергетиката от 12.03.2021 г., да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет в срок до 1 януари 2027 г.

С цел предоставяне на възможност за контрол върху използваното количество топлинна енергия и планиране на разходите на домакинствата „АЕЦ Козлодуй” ЕАД редовно разпространява информация до клиентите, избрали месечните им начисления за топлоенергия да се формират на база прогнозни данни. Тази информация ще бъде съобщавана всеки месец до края на отоплителния сезон, съгласно препоръка на КЕВР от 19.10.2021 г.