ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.01. – 20.02.2022 Г.

11.03.2022

12 700 MWh топлинна енергия е подала атомната централа в периода 21 януари – 20 февруари 2022 г. към потребителите в гр. Козлодуй. Това е с близо 3% повече спрямо същия период на 2021 г., когато по данни на Националния институт по метеорология и хидрология средномесечната външна температура е била с 1,33 градуса по-ниска спрямо настоящата година.
С цел предоставяне на възможност за контрол върху използваното количество топлинна енергия и планиране на разходите на домакинствата „АЕЦ Козлодуй” ЕАД редовно разпространява информация до клиентите, избрали месечните им начисления за топлоенергия да се формират на база прогнозни данни. Тази информация ще бъде съобщавана всеки месец до края на отоплителния сезон. 
Потребителите на топлинна енергия от атомната централа могат да открият на втора страница в съобщението към месечната сметка подробна информация за подаденото общо количество топлоенергия до съответната абонатна станция и за отчетената средна температура за месеца. 
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД напомня на клиентите си – потребители на топлинна енергия, че съгласно промените в Закона за енергетиката от 12.03.2021 г., са длъжни да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет в срок до 1 януари 2027 г.