УЧЕНИЦИ НА ЕДНОДНЕВЕН СТАЖ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

18.03.2022

31 деветокласници от Професионалната гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Игор Курчатов” посетиха атомната централа, за да проведат пробно стажуване. То протече в два дни – на 9 март бе организирано посещението на 22 ученици от паралелката по „Ядрена енергетика”, а на 17 март бе учебната визита на 9 гимназисти от специалността „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”. 
„Работният ден” на младежите стартира в Информационния център, където проследиха филм, представящ една от многобройните истории за успешно кариерно развитие в АЕЦ „Козлодуй”, и се запознаха с възможностите за подкрепа, които предоставят стажантските и стипендиантските програми на Дружеството. След това те разгледаха Откритата разпределителна уредба и Бреговата помпена станция и така надградиха познанията си относно тези съоръжения и тяхната роля за безопасната и надеждна експлоатация на централата.
Пробният стаж е част от програмата на европейския проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”, по който атомната електроцентрала и ПГЯЕ си партнират от учебната 2020/2021 г. През втория срок на миналата година бе и първото посещение на тогавашните осмокласници на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. 
Дуалното обучение съчетава натрупването на теоретични знания в училище с усвояването на практически умения в реални работни условия. Това позволява по-качествено овладяване на съответната професия и по-лесен преход от образователната среда към успешна реализация на трудовия пазар. С подкрепата си за този специфичен тип обучение атомната централа продължава последователната си политика да работи за повишаване на ефективността и привлекателността на професионалното образование и за добрата подготовка на нови специалисти с техническа квалификация.