ОБЯВА

24.03.2022

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Обновяване на вертикалната планировка, благоустрояване и озеленяване на територията, прилежаща на Дом на енергетика в гр. Козлодуй”, т. 7.191.1 от ИП.
Подробности относно инвестиционното предложение можете да намерите тук.
Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в РИОСВ – гр. Враца, ул. “Екзарх Йосиф” № 81, гр. Враца.