ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.02. – 20.03.2022 Г.

14.04.2022

В периода от 21 февруари до 20 март 2022 г. атомната централа е подала към клиентите си в гр. Козлодуй 11 156 MWh топлинна енергия. Количеството е с около 11% повече спрямо същия период на миналата година. Данните на Националния институт по метеорология и хидрология сочат, че тогава средномесечната външна температура е била с 0,57 градуса по-висока.
Информирането на потребителите на топлоенергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, чиито месечни начисления се формират на база прогнозни данни, се извършва с цел предоставяне на възможност за контролиране на потреблението и планиране на разходите. Данните се публикуват всеки месец до края на отоплителния сезон.
Подробна информация за общото количество топлоенергия, подадено до съответната абонатна станция, данни за подгряване на водата за периода, както и индивидуалното месечно разпределение на топлинна енергия, е публикувана на втора страница в съобщението към месечните сметки.
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички свои клиенти – потребители на топлинна енергия, че съгласно промените в Закона за енергетиката, влезли в сила от 12.03.2021 г., са длъжни в срок до 01.01.2027 г. да подменят уредите си за дялово разпределение (водомери за топла вода, апартаментни топломери и разпределители) с такива с дистанционен отчет.