НА 24 АПРИЛ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

21.04.2022

На 24 април, неделя, пети енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян за планов годишен ремонт. Изключването на турбогенератора на блока от електроенергийната система на страната е координирано с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

В атомната централа е създадена необходимата организация на работа, като своевременно са осигурени подготвени екипи, достатъчно количество резервни части и всички други ресурси, които да обезпечат успешното изпълнение на дейностите.

Ремонтната програма, която предстои да бъде изпълнена, включва профилактика, превантивно техническо обслужване и ремонт на оборудването и системите на пети блок, както и изпитания, специализирани инспекции и проверки.

По време на престоя ще продължи изпълнението на мерки, насочени към осигуряване на надеждната и безопасна работа на съоръженията в периода на дългосрочната експлоатация.

Реакторът на блока ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за предстоящата 29-а горивна кампания.

Предвижда се плановият годишен ремонт на пети блок да продължи до края на месец май.