ОЩЕ ПЕТ СТУДЕНТИ ЩЕ ПОЛУЧАВАТ СТИПЕНДИЯ ОТ АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

12.05.2022

Към стипендиантската програма на атомната централа на 12 май се присъединиха нови пет студенти от Технически университет – София, с което общият им брой към момента е 30.

За да подкрепи бъдещите ядрени енергетици, АЕЦ „Козлодуй” осигурява 1000 лв. на семестър и покрива семестриалните такси на стойността на държавна поръчка до завършване на съответната образователна степен за студенти от приложими в ядрената енергетика специалности в Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Технически университет – София, които не са освободени от тях. Стипендиантите на централата имат възможност да участват в програмата за платени летни стажове на Дружеството още след завършване на първи курс. Наред с това след приключване на обучението си те ще могат да се присъединят към екипа на АЕЦ „Козлодуй” и да стартират реализацията си в избраната професия. По този начин вече е поставено началото на трудовата кариера на 8 младежи, а след успешното дипломиране на останалите участници в стипендиантската програма предстои броят им да нараства.

С визия за бъдещите потребности от добре подготвени специалисти с техническо образование АЕЦ „Козлодуй” последователно подкрепя обучението и кариерното ориентиране към приложими в централата специалности на ученици и студенти, показващи мотивираност и желание за развитие в тази сфера. Така Дружеството работи за осигуряване на приемственост между поколенията и за привличане на млади хора с висока квалификация, които да работят за безопасната и надеждна дългосрочна експлоатация на ядрените блокове.

Пълната информация за стипендиантската програма на атомната централа можете да намерите тук.