ЕКИП ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ ИНСПЕКТИРА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

09.09.2022

Двудневна застрахователна инспекция в област „Материални щети”, проведена от екип на международната презастрахователна компания Swiss Re, се състоя в АЕЦ „Козлодуй” на 7 и 8 септември. В атомната централа подобни проверки се провеждат периодично, като целта е поддържане на непрекъснатост на застраховката, осигуряваща пълна защита на всички дълготрайни материални активи на Дружеството.

Двамата инспектиращи Флориан Хофхейнц и Миодраг Комаджич имаха за задача да удостоверят текущото експлоатационно състояние и да направят обстоен преглед на различни аспекти от работния процес в централата с оглед оценка на потенциалните рискове и на въведените мерки за тяхното предотвратяване. За целта те осъществиха преглед на техническа документация, събеседвания с ръководители и експерти от централата и от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (РСПБЗН) – АЕЦ „Козлодуй”.

Застрахователните инженери се запознаха с различни теми, свързани с проверяваната област – статус на съоръженията, организационна структура на атомната централа, управление на риска, контрол и мониторинг на процеси, поддръжка на електрически и механични системи, разположени на площадката противопожарни и пожароизвестителни системи и системи за защита от наводнения, документиране на дейностите за инспекция и поддръжка и др. Извършени бяха обходи на редица обекти, сред които сградата на РСПБЗН – АЕЦ „Козлодуй”, командната и машинната зала на пети блок, Откритата разпределителна уредба, Електроцех, Циркулационна помпена станция, кабелни полуетажи, помещения на акумулаторни батерии, дизелгенератори, трансформатори, работилници и складове.

Проверяващите представиха своите наблюдения и направените въз основа на тях изводи на заключителна среща в Учебно-тренировъчния център. Те акцентираха на проявената откритост и готовност за съдействие и подчертаха отличната подготвеност на екипа и добрата организация на дейностите в атомната централа.