В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” БЕ ПРОВЕДЕНО СЪВЕЩАНИЕ НА ЕКСПЕРТИ ОТ WANO

16.09.2022

От 13 до 15 септември 2022 г. българската атомна централа беше домакин на съвещание на работната група на Регионалния кризисен център (РКЦ) на Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори WANO (World Association of Nuclear Operators).
В съвещанието, проведено в хибриден формат (присъствено и онлайн), участие взеха представители на ядрени компании и атомни централи от България, Армения, Чехия, Словакия, Унгария, Русия, Иран, Финландия, Индия, Беларус, Турция и Китай. Предмет на разговорите бяха дейността на Регионалния кризисен център в периода 2021 – 2022 г., както и планът за развитие на организацията за 2022 – 2023 г. Експерти по аварийна готовност от държавите членки на РКЦ споделиха националния си опит и прилаганите в техните компании добри практики в разглежданата област. Детайлно бе представена и цялостната организация на аварийното планиране в АЕЦ „Козлодуй”.
Програмата на съвещанието включваше и технически обход на съоръжения на атомната централа: машинната зала, блочния и резервния щит за управление на пети енергоблок, дизелгенератори, както и двата Центъра за управление на аварии – действащия, разположен на площадката, и новоизграждащия се на територията на град Козлодуй.
Българската атомна централа е член на Регионалния кризисен център на WANO – Московски център още от неговото създаване през 2013 г. Регулярно провежданите съвещания на работната група на РКЦ целят поддържане на високо ниво на аварийната готовност на страните членки чрез редовен обмен на информация и сътрудничество.