ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

05.11.2022

В 17:21 часа на 5 ноември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в енергийната система на страната. Блокът бе спрян на 29 октомври след възникнал технически проблем в охладителната система на генератора – неядрената част на блока. След отстраняване на причините, довели до изключването, екипите на атомната централа са извършили необходимите тестове и изпитания съгласно изискванията за безопасна експлоатация. Направените проверки потвърждават, че всички системи и съоръжения работят нормално.

Натоварването на шести блок се извършва поетапно, в съответствие с изискванията на технологичния регламент, до достигане на пълна мощност.

Другият енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” – пети, продължава да работи по график.