УЧЕНИЦИ ДЕМОНСТРИРАХА ЗНАНИЯ ПОД МОТОТО „ЯДРЕНАТА ЕНЕРГЕТИКА – СИГУРНО БЪДЕЩЕ”

05.05.2023

Отбори от шест училища показаха сериозна подготовка и много знания в ученическото състезание по аварийна готовност, организирано от АЕЦ „Козлодуй” и Сдружение „Жените в ядрената индустрия WiN – България”. Проявата се проведе на 4 май под мотото „Ядрената енергетика – сигурно бъдеще” и привлече участници от Професионална гимназия „Васил Левски” – гр. Мизия, Професионална гимназия по ядрена енергетика (ПГЯЕ) „Мария Склодовска-Кюри” – гр. Белене, ПГЯЕ „Игор Курчатов” – гр. Козлодуй, Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) „Петър Богдан” – гр. Монтана, Средно училище (СУ) „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Козлодуй, и СУ „Христо Ботев” – гр. Козлодуй.

За успешното представяне в трите кръга на надпреварата се изискваха различни знания и умения. В първата част участниците трябваше точно, ясно и синтезирано да дефинират термини от областта на аварийната готовност. Последва творческата част от състезанието, където всеки отбор изложи по максимално оригинален и креативен начин своите аргументи за ролята на ядрената енергетика и как тя може да гарантира сигурно бъдеще за икономиката на България и чиста околна среда за следващите поколения. В третия етап трябваше да се окаже първа долекарска помощ в конкретна ситуация, при което учениците демонстрираха практически умения, екипност и съобразителност.

Журито, включващо експерти от Агенцията за ядрено регулиране, Български червен кръст – гр. Враца, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – АЕЦ Козлодуй” и атомната централа, излъчи победителите в състезанието – екипа от ПГПЧЕ „Петър Богдан” – гр. Монтана, следван от отборите на ПГЯЕ „Мария Склодовска-Кюри” – гр. Белене, и СУ „Христо Ботев” – гр. Козлодуй. Обявени бяха и отличените в двата индивидуални конкурса – за есе и за визуален електронен продукт, проведени също под мотото „Ядрената енергетика – сигурно бъдеще”. Наред с наградите за спечелилите призовите места, АЕЦ „Козлодуй” осигури и по един електронен дозиметър, който да бъде използван във всяко от шестте училища, включили се в проявата, по време на практическите занимания по физика.

Преди състезанието за участниците от отборите и за наградените в индивидуалните конкурси беше организирано посещение в атомната централа. Целта бе учениците да се запознаят с дейността на най-голямото електропроизводствено предприятие в България и да научат повече за възможностите за кариерно развитие, които дружеството предоставя на способните младежи, насочили се към STEM направленията – наука, технологии, инженерство и математика.