ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

20.12.2023

С ново отличие АЕЦ „Козлодуй” изпраща отминаващата година.

На връчването на годишните награди на Българския енергиен и минен форум атомната централа получи приза в категорията за успешна програма за диверсификация заради последователните си и целенасочени усилия за осигуряване на диверсифицирани доставки на ядрено гориво и технологии, както и за успешна подготовка на документацията за лицензиране на ново ядрено гориво.

Наградите на Българския енергиен и минен форум за 2023 г. за постижения в енергетиката и минното дело бяха раздадени на официална церемония в София на 18 декември. Отличените в девет области на енергетиката бяха номинирани от 11-членно жури от енергийни експерти и представители на медии, отразяващи съответните сектори.

Наградени бяха министърът на енергетиката Румен Радев – за професионализъм в провеждането на нова енергийна политика; „Електроенергиен системен оператор” ЕАД – за принос към енергийната сигурност; „Ай Си Джи Би” (ICGB) – за завършване и успешно въвеждане в експлоатация на газовата връзка България – Гърция; „Eлaцитe-Meд” АД – за най-амбициозна програма за развитие на минната индустрия, и др.