ПЕТ КОМПАНИИ ПОДАДОХА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБЯВЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ ОТ СТРАНА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ НОВИ МОЩНОСТИ“

02.02.2024

„АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от
дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2
на атомната ни централа с технология АР-1000. Процедурата е в изпълнение на решение на Народното
събрание от 18.12.2023 г. Крайният срок за кандидатстване изтече на 2 февруари 2024 г. в 17:00 ч.
Комисия ще разгледа приложената документация от началото на следващата седмица. Изискванията
към кандидатите са да демонстрират опит при изграждане и въвеждане в експлоатация на минимум
два ядрени блока, да са работили в рамките на ядрен или турбинен остров на поне два блока или да са
доставяли и монтирали оборудване за два блока в рамките на последните 15 години. Кандидатите,
проявили интерес към проекта, следва да могат да докажат поне 6 млрд. долара оборот и печалба
за петгодишния период от 2018 до 2022 г.