ОБЯВА

06.03.2024

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: Осигуряване на независимо от СП ИЕ 1-4 блок, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй” (ОРУ, СБК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2.

Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук.

Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22, гр. София