ОБЯВА

13.03.2024

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Осигуряване на нова комплектна разпределителна уредба, необходима за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автотранспорт”.

Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук.

Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза“ №22, гр. София.