АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” С ПРИЗНАНИЕ ОТ СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЯДРЕНИТЕ ОПЕРАТОРИ

08.05.2024

АЕЦ „Козлодуй” получи най-високата възможна оценка по скалата на Световната асоциация на ядрените оператори WANO – категория А. Категоризацията на всички атомни централи, обединени в Асоциацията, се извършва ежегодно въз основа на система от специфични, дефинирани от WANO критерии, които отразяват експлоатационната безопасност, нивото на взаимодействие и оказване на поддръжка в рамките на организацията.

Експертният екип, изготвил анализа, потвърди максимално високо ниво на изпълнение от страна на АЕЦ „Козлодуй” по всички разглеждани показатели.

В онлайн среща за представяне на резултатите от оценката, проведена през месец април, участие взеха изпълнителният директор на Дружеството Валентин Николов, заместник изпълнителният директор Андрей Красночаров и Божидар Рачев – представител на Московския център на WANO в АЕЦ „Козлодуй”, а окончателното заключение на комисията беше получено в централата на 7 май.

Българската атомна централа е отличена за дейното си участие в програмите на Световната асоциация на ядрените оператори и е предпочитан партньор при оказването на подкрепа за други атомни централи от Асоциацията при организиране на бенчмаркинги, участие на експерти в партньорски проверки и други форми за споделяне на експлоатационен опит. По този начин силните страни и добрите практики, установени в АЕЦ „Козлодуй”, стават достояние на глобалната ядрена професионална общност.

АЕЦ „Козлодуй” е сред най-активните членове на Световната асоциация на ядрените оператори от момента на създаването ѝ през 1989 г. Дългогодишното партньорство с WANO допринася за реализирането на висшия приоритет в работата на централата – поддържане на най-високо ниво на безопасност при експлоатацията на ядрените съоръжения.