ОБЯВА

15.05.2024

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110 kV ”.

Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук.

Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза” №22, гр. София.