ОБЯВА

12.06.2024

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: Захранване с топлинна енергия на:

  • Сгради, находящи се на Площадка АЕЦ „Козлодуй”, собственост на фирма „Атоменергоремонт” АД;
  • Имоти, находящи се южно от сгради на фирма „Атоменергоремонт” АД.

Подробности относно инвестиционното предложение може да намерите тук.

Писмени становища относно инвестиционното предложение може да бъдат представени в МОСВ, бул. „Кн. Мария Луиза” №22, гр. София.