АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ПОЛУЧИ БЕЗСРОЧНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХРАНИЛИЩЕТО ЗА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО

25.06.2024

На 25 юни председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски официално връчи на изпълнителния директор на атомната електроцентрала Валентин Николов лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение – Хранилище за отработено гориво (ХОГ). За първи път в съответствие с въведените промени в националната нормативна уредба издаденият документ не е ограничен със срок.

През юни 2023 г. АЕЦ „Козлодуй” депозира в АЯР заявление за подновяване на лицензията на ХОГ, придружено от комплект документи, съдържащи резултатите от извършения периодичен преглед на безопасността на хранилището и обосноваващи възможността за безопасната му експлоатация, заедно с програма с мерки за поддържане на високото ниво на безопасност на ядреното съоръжение.