Търг с тайно наддаване за временно и възмездно ползване за срок от три години на две помещения с обща полезна площ от 58,186кв.м., находящи се на партера в "Административна сграда чужди специалисти"ЕП2

Валидна от: 21.08.2020

Валидна до: 10.09.2020

Прикачени файлове