Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещения, находящи се на втория етаж в сграда с кад.№196, с обща полезна площ 253,69 кв.м., собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 24.09.2021

Валидна до: 14.10.2021

Прикачени файлове