„Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в сгради ЕП2 със светодиодни LED осветителни тела.”

Валидна от: 25.03.2019

Валидна до: 12.04.2019

Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на аварийно работно и аварийно евакуационно осветление в сгради ЕП2 със светодиодни LED осветителни тела.

Индикативно предложение от "Оскар Ел" 

Индикативно предложение от "Интерприборсервиз" ООД

Индикативно предложение от "Енпро Консулт" ООД

Индикативно предложение от "Еско Инженеринг" АД

 

 

Прикачени файлове