Разработка на приложение за анализ на събития свързано с информационната система на ТСС за управление на дефекти

Валидна от: 14.01.2021

Валидна до: 25.01.2021

Прикачени файлове