Подмяна на тръбна разводка, запорна арматура и тройници по стендове КИП в помещения 5,6АК329/1,2,3

Валидна от: 22.03.2021

Валидна до: 14.05.2021

Прикачени файлове